Modele funkcjonowania sieci

Jeżeli chodzi o Współpracę Systemów otwartych OSI (ang. Modèle de référence d`interconnexion de systèmes ouverts), Jest à powszechnie uznawany modèle Architektury komunikacyjnej Sieci, qui opisuje środowisko komunikacyjne, gdzie DWA Systemy mogą wymieniać Dane pomi, ZY sobą w sytuacji, Gdy w OBU przypadkach zaimplementowane zostały te même Protokoły komunikacyjne. Modèle dix jest à standaryzowany przez Organizację ISO (ang. Organisation internationale de normalisation). Jego logiczna Struktura Składa się z podstawowych warstw, odwzorowując operacje Sieciowe. Système Otwarty à taki, qui bez względu na technologię wytwarzania Może współpracować z przez systemami. Modèle OSI Zaprojektowany został aby wesprzeć producentów w pisaniu aplikacji, które są zgodne z aplikacjami innych producentów i promowania otwartych, współpracujących ze sobą Systemów sieciowych. Prace standaryzacyjne zostały podjęte w 1977 Roku, lecz dopiero w Roku 1984 ukazał się ostateczny standard o nazwie ISO 7498. Występują Trzy topologie w których crée się Sieci komputerowe: magistralowa, pierścieniowa oraz gwieździsta. Sieci działające w topologii magistralowej i gwieździstej często nazywa się sieciami ethernetowymi, natomiast Sieci zbudowane w topologii pierścieniowej-sieciami Token Ring.

Skomplikowane Sieci tworzone w topologii Gwiazdy lub Pierścienia z użyciem światłowodów zamiast tradycyjnych Kabli określa się mianem Sieci FDDI. Sieci funkcjonują według ściśle określonego verilmez procedur, qui gwarantuje sécurité oraz niezawodność w przesyłaniu Informacji. Sieci podnoszą wydajność pracy, normują sposoby postępowania, obowiązujące procedury oraz stosowane Praktyki Wśród swych użytkowników, ułatwiając prezentowanie diffĂŠrents pomyslów na ogólnym Forum i wspomagając publikowanie Informacji. Stosowane w sieciach Protokoły dostępu do moyen transmisyjnego: datagramme pojedynczy RIP Posiada informacje maksymalnie o 25 adresach. Aktualizacja tablicy routowania wygląda następująco: EKSTRANET-Sieci zapomogi zbudowane na Wzór standardów internetowych. EKSTRANET jest Tak dire intranetem, częściowo podłączonym do internetu je częściowo udostępnionym klientom i partnerom firmy. Urządzenia te operują w fizycznej warstwie Sieci, nie widząc Ramek Ani pakietów, un sygnał jedynie regenerując. Wzmacniacze wzmacniają także szumy, natomiast regeneratory Potrafią przywrócić sygnałowi jego pierwotną wartość poziomu napięcia, częstotliwości oraz Fazy. Za POMOCA regeneratorów Możliwe jest połączenie dwóch takich samych Sieci, stode ących Takie mêmes médias.

Urządzenia te Wykorzystuje się do rozbudowy Sieci LAN, NP jako. dystrybutory piętrowe. W niewielkich Sieci Wykorzystuje się koncentratory 12 i 24-portowe, w sieciach dużych, Używa się przełączników. Ne przełącznika Można dołączyć koncentrator, natomiast ne koncentratora końcówki robocze (komputery), Bądź też inne koncentratoire (maksymalnie Można rezerwację 3 koncentratory szeregowo). Im większa Liczba złączonych ze sobą koncentratorów, tym przepływ danych w niższych poziomach jest gorszy. Najbardziej wydajne Poprawia polega na dołączaniu komputerów Wprost do przełącznika. Poprzez koncentrator kilka komputerów Może Wykorzystuje jednocześnie jedno wyjście do przełącznika. Mosty Potrafią zapamiętywać położenie danego komputera w sieci. Tryby pracy przełączników, metody przełączania: pisanie, pamiętanie oraz posługiwanie się numerami IP Może sprawiać pewne trudno je prowadzić faire pomyłek częstych.